• Hem
  • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets kandidater till Kommunfullmäktige i Lidköping 2014

Vi är stolta över att presentera Vänsterpartiets uppställning till kommunfullmäktige i Lidköping. Det är de här fantastiska personerna som kommer jobba för dig i Lidköping kommun när du röstar på Vänsterpartiet den 14:e september.

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet LidköpingClaes-Göran Borg, 56 år, Sjuksköterska

Claes-Göran Borg, 56 år. Bor i Margretelund, Lidköping. Sjuksköterska och arbetar som verksamhetsutvecklare på Skaraborgs sjukhus.

Jag är engagerad i idrottsrörelsen, bland annat som ungdomsledare i friidrott. Tycker om att röra på mig, sprungit Göteborgsvarvet mer än 25 gånger. Konst- och musikintresserad. Nybliven morfar sedan några år tillbaka vilket är jätteroligt.

Jag har varit ledamot i landstinget och regionfullmäktige sedan 28 år tillbaka men kandiderar detta val till kommunfullmäktige. Inom regionfullmäktige har jag jobbat mest med hälso- och sjuvårdsfrågor, bland annat som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg. Inom Lidköpings kommun har jag varit ledamot i utbildningsnämnden.

Jag brinner för välfärdsfrågorna. Jag anser att alla människor i Lidköping skall ges förutsättningar till att kunna leva ett bra liv. Det får vi genom att aktivt arbeta för en solidarisk välfärdspolitik i Lidköping på alla nivåer. Jag vill verka för aktiva insatser mot diskriminering, fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola som ökar den sociala jämlikheten i samhället. En fungerande vård- och omsorg är oerhört viktigt för att människor skall känna trygghet i Lidköping.

Ann-CarinAnn-Carin Landström, 59 år, Projektledare

Arbetar som projektledare i Lidköpings kommun för ett EU-finansierat projekt, ECAPSE.

På fritiden umgås jag med familj och vänner, promenerar, styrketränar ibland även om tiden inte alltid räcker till, reser för Vänsterpartiet, privat eller för Vänsterns Internationella Forum, VIF där jag är styrelseledamot. Jag är internationellt ansvarig i Vänsterpartiets centrala partistyrelse och ordförande i Vänsterpartiet Skaraborg. Är ledamot i Kommunfullmäktige och Barn-och Skolnämnden i Lidköpings kommun sedan flera år Sedan vår motion om Fairtrade City blev antagen 2012 är jag också ordförande i styrgruppen för Fairtrade City i Lidköpings kommun.

De frågor jag brinner mest för är barnrättsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet i samhället för alla, schyssta arbetsvillkor såväl i Sverige som i de länder där våra importvaror produceras och allas lika värde. Jag har ett stort intresse för internationella frågor och är ansvarig för VIFs solidaritetsprojekt i Afghanistan och Pakistan.

Om jag får väljarnas förtroende att fortsätta som förtroendevald i Lidköpings kommunfullmäktige vill jag fortsätta att arbeta för att Barnperspektivet beaktas i all kommunal verksamhet, där barn berörs. Jag kommer att fortsätta att arbeta för minskade barngrupper i förskolan, skolan och fritids. Det är viktigt att hålla nere avgifterna för Musikskolan så att den är tillgänglig för alla barn oavsett storleken på föräldrarnas plånböcker. En annan viktig fråga är ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, en början är att införa ett månadskort för färdtjänsten där kostnaden är samma som för kollektivtrafiken.

Jag kommer också att fortsätta arbeta för att de varor vi köper in till Lidköpings kommun är schysst tillverkade och följer de riktlinjer som finns genom bl a ILOs kärnkonventioner. Kommunen kan göra skillnad genom att ha tydliga riktlinjer eftersom vi är en stor inköpare av varor.

Mattias Pettersson, Vänsterpartiets tredjenamn för kommunfullmäktige i LidköpingMattias Pettersson, 33 år, Kulturarbetare

Jag är 33 år gammal, sitter i Lidköpings samhällsbyggnadsnämnd och arbetar som kommunikatör i regionens natur och kulturarvsförvaltning Västarvet.

Ägnar fritiden åt kultur av alla slag. Är stor konsument av konst & musikupplevelser, lagar mycket mat, och reser gärna i Europa. Jag brinner för miljö- och djurrättsfrågor och vill i kommunfullmäktige arbeta med bland annat ekologisk mat till Lidköpings skolor och äldrevård, en gång- och cykelanpassad stadskärna samt bevarandet av kommunens naturvärden.

Jenny Hallström, Vänsterpartiets fjärdenamn till kommunfullmäktige i LidköpingJenny Hallström, 40 år, Kulturarvsarbetare

Kulturarbetare som jobbar på museum och sitter i kultur- och fritidsnämnden.

Tränar roller derby med SufferCity Sweethearts, läser böcker, går på konstutställningar och konserter och umgås med vänner på fritiden. Engagerad i frågor om rättvisa, jämlikhet och kultur. I fullmäktige vill jag fokusera på en inomhus scenlokal och att Lidköping ska leva upp till sitt motto -en välkomnande och hållbar kommun!

20140825-9529Bo Eliasson, 66 år, Pensionär

Aktiv pensionär som gillar att promenera, läsa mycket, spela kort, sport och umgås med familj och vänner.

Brinner för äldrefrågor och ökad tillgänglighet för alla till attraktiva tätortsnära strandområden och välskötta friluftsbad. I Lidköpings kommunfullmäktige vill jag arbeta för utökade resurser till kommunens skolverksamheter. Jag vill verka för att kommunen skall slå vakt om och inför framtiden utveckla Råda ås-området till ett alltmer fantastiskt friluftsområde. Jag kommer fortsätta slåss för att kommunen uppför en väl fungerande och välstädad central toalettanläggning.

Eva Ingebäck, kandidat till kommunfullmäktige för VänsterpartietEva Ingebäck, 57 år, Sjuksköterska

Jag arbetar som sjuksköterska på Närhälsan i Vara som mottagningssköterska och är relativt ny ”Lischöpingsbo”. Men det har alltid varit min stá,  Levenebo som jag tidigare var. Jag har alltid varit politiskt intresserad och vänsterns inställning till demokrati,  jämlikhet och socialt patos har alltid stämt med hur jag ser på världen och hur vi skall leva och ta hand om varandra i vårt land. Utöver mitt politiska intresse läser jag böcker, lyssnar på musik och kan även ta en dans om möjligheten ges. Sjunga i kör är även något jag snarast önskar återuppta.  Det viktigaste i livet är dock min familj som jag prioriterar högst, och även mina vänner är mycket viktiga för mig.  Att vara farmor har visat sig vara ren o skär lycka!

Jag är sedan våren 2014 med i Vård och omsorgsnämnden som ersättare. Där arbetar vi med de  frågor som jag brinner för mest, som till exempel äldreomsorgen. Jag har jobbat i äldreomsorgen sedan mitten av 70-talet och känner att i just de frågorna kan jag bidra med kunskap. Övriga medmänskliga- såväl som sociala frågor, oavsett  åldersgrupp, är det som jag helst vill jobba med.  Jag är helt övertygad om att en fungerande vård, skola och omsorg speglar hur en kommun resonerar och agerar även i andra frågor.

Bertil Arvidsson, Vänsterpartistisk kandidat till kommunfullmäktige i Lidköping.Bertil Arvidsson, 76 år, Pensionär

Pensionär (76 år) som idag sitter i kommunfullmäktige, kultur och fritid och är styrelseledamot i AB Bostäder. I fullmäktige vill jag arbeta för fler hyresbostäder, badhusfrågan, scenlokal, upprustning av Framnäsbadet och landsbygdsfrågor, till exempel ekonomisk hjälp till bygdegårdar och hembygdsföreningar.

Linda Gustavsson, kandidat till kommunfullmäktige i LidköpingLinda Gustavsson, 25 år, Häst- och stallskötare

Information saknas.

Hans Hallström, kandidat till kommunfullmäktige i Lidköping för VänsterpartietHans Hallström, 63 år, Förskolelärare

Nybliven pensionär sedan ett år. Förskollärare som jobbat mycket med socialt utsatta barn och ungdomar; 10 år på Margretelunds ungdomsvårdskola och dryga 20 år på Solsidans barnhem i Skara. Driver sedan 1979 HSG Sidvagnsimporten som hjälper sidvagnsintresserade från hela Norden. Förutom barn och barnbarn är jag intresserad av motorcyklar, självklart gärna med sidvagn. Jag vill jobba för att ge ett bättre skydd för barn och unga som far illa.

Sofia Hagberg, vänsterpartistisk kandidat till kommunfullmäktige i LidköpingSofia Hagberg, 36 år, Studerande

36 år studerande/arbetssökande som brinner för frågor som rör vägen till arbete såsom arbetsförmedlingen, studier, praktiker och rekryteringsprocesser. På fritiden gillar jag film, musik, historia, kultur och hästar. I Lidköpings kommunfullmäktige vill jag arbeta med jobbfrågor, bostadspolitik och kultur.

Björn Gustavsson, kandidat från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige i LidköpingBjörn Gustavsson, 62 år, Industriarbetare

Information saknas.

Eva Blomkvist, 60 år, Undersköterska

Information saknas.

Ingvar Karlsson, 67 år, Pensionär fd. Industritjänsteman

Information saknas.

Gudrun Ahnström, 70 år, Pensionär

Information saknas.

Emil Ulfström, 33 år, Brandman

Information saknas.

Christina Söderman, 51 år, Försäkringstjänsteman

Information saknas.

Anton Forslund, 25 år, Kock

Information saknas.

Kristina Nättorp, 68 år, f.d. Sjuksköterska

Information saknas.

Anders Söderström, 50 år, Gymnasielärare

Information saknas.

Ancie Lind, 52 år, Beteendevetare

Information saknas.

Ehsan Ullah Khan, 67 år, Journalist

Information saknas.

 

Kopiera länk