• Hem
  • Våra löften til...
sida

Våra löften till dig – vår kommunpolitiska valplattform

Ett samhälle som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än där marknadskrafter får råda. En förutsättning för en riktigt bra skola, vård och omsorg är att kvaliteten och behoven alltid kommer i första rummet.

Det var vad vår kommunala valplattform i Lidköping grundades på under valet 2014. På den här sidorna kan du påminna dig själv om vad vi lovade innan valet. Om vi mot förmodan skulle avvika från detta räknar vi med att du hör av dig.

Vänsterpartiet Lidköping, Torget, gågata, valmöte.

Tack för din röst i EU-valet, kom och hälsa på oss på torget inför riksdagsvalet också.När vi besöker vårdcentralen eller flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam personen anses vara. I Lidköping skall inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg tas ut från välfärden och gå till privata vinster. Våra pengar ska alla gå till satsningar på verksamhet och personal för att öka kvaliteten. Vänsterpartiet kommer inte att sälja ut vår gemensamma välfärd.

Ett bra liv i Lidköping för alla

Den viktigaste förutsättningen för att alla människor i Lidköping skall få ett bra liv är en solidarisk välfärdspolitik, aktiva insatser mot diskriminering, fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola som ökar den sociala jämlikheten i samhället.

Vi behöver förebyggande åtgärder och insatser mot diskriminering av personer med utländsk bakgrund och människor med funktionsnedsättning. Det behövs en ökad kunskap om HBTQ- personers livsvillkor inom kommunens verksamheter.
Kommunen skall aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. Vi vill också satsa på utbildningskvaliteten i ”Svenska för invandrare” så att invandrare och flyktingar får möjlighet att bli delaktiga i samhället.

Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö. Lidköpings kommun behöver ta fram nya områden och alternativ för bostadsbyggande. Hamnstadsområdet skall försiktigt utvecklas i en takt som kommunens ekonomi och miljö tillåter.

Ett starkare Vänsterparti – en förutsättning för solidaritet och ett jämlikt samhälle

I motsats till ett samhälle där marknadskrafter och girighet får styra, vill Vänsterpartiet att Lidköping skall kännetecknas av framtidstro, att solidaritet och rättvisa mellan människor oavsett ursprung och kön är det som formar framtiden.

  • Vill du att alla ska ges möjlighet till en bra uppväxt, ett bra arbetsliv och en god ålderdom?
  • Vill du att vår gemensamma välfärd ska stärkas och utvecklas?
  • Vill du att Lidköping skall vara en föregångare när det gäller miljö och klimatfrågor

Välfärden är inte till salu! Rösta på Vänsterpartiet, valet 2014.

Läs om ”En kommun för alla” ->

Kopiera länk