• Hem
  • Lika vård läka ...
sida

Lika vård läka bäst – en trygg och säker vård nära dig

Det är viktigt för vårt samhälle att alla får tillgång till rätt vård i god tid. Att skapa en gräddfil för några få är inte bara orättvist och skapar en massa lidande för många. Det är dessutom oekonomiskt för samhället att ha tusentals i vårdköer samtidigt som det finns luckor redan samma dag för dem som har råd eller med rätt privata sjukförsäkring.

Vård nära dig

Sjukvården i Lidköping har stor betydelse för att patienter ska känna trygghet i att man får rätt vård. Det handlar om att det finns en fungerande primärvård och akutsjukhus i Lidköping. Den vård patienter behöver ofta måste erbjudas nära. Vänsterpartiet vill fortsätta att utveckla det framgångsrika vårdarbete som har skett i Lidköping när det gäller att utveckla särskilda team som kan möta människor som kan möta de mest sjukas behov.

En trygg, säker vård och vardag

Vänsterpartiet har i riksdagen föreslagit en rejäl satsning för att kunna förbättra äldreomsorgen och hemtjänsten. Genom denna satsning så kommunerna anställa mer personal och genomföra kompetenssatsningar. Vi vill ge människor stort inflytande över insatser och boendeformer när vi behöver stöd och vårdinsatser. Det skall finnas ett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre. Det ska finnas tillgång till anhörigstöd och avlastning. De avgiftshöjningar som har skett skall användas till att öka kvaliteten och personaltätheten.

Läs om ”Fri tid för fritid” ->

Kopiera länk