• Hem
  • Fri tid för fri...
sida

Fri tid för fritid

Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en självklar del av välfärden.

Tillgången till kultur, mötesplatser, föreningsliv och fritidsaktiviteter för alla är nödvändigt för att vi ska uppleva att det är stimulerande att bo, leva och verka i Lidköping. Kultur- och fritidslivet har stor betydelse för vår livskvalité och personliga utveckling. Det bidrar till och ökar förståelsen för varje människas lika värde och alla människors rätt att delta i meningsfulla sammanhang. Därför är det viktigt att avgifter och hyror inom kultur- och fritidssektorn hålls låga så att barn och unga kan delta.

Upprustningen av Framnäsbadet måste påbörjas och därefter måste beslut fattas om att modernisera badhuset. Lidköping behöver en scenlokal som kan användas för teater, musik, större möten och arbetet med att hitta en lösning för detta måste intensifieras.

Läs om ”Grönt och guld från skogen” ->

Kopiera länk