• Hem
  • Våra kandidater...
sida

Våra kandidater

Vänsterpartiet Lidköping har under mandatperioden 2018-2022 tre ledamöter i Lidköpings kommunfullmäktige. Vi har under mandatperioden varit ett konstruktivt oppositionsparti i Lidköpings kommun. Vi är det parti som lagt met motioner och ställt flest frågor i kommunfullmäktige. Vi har under perioden visat att vi kan samarbeta med andra partier kring frågor som utvecklar Lidköping och tryggar välfärden.

 

Vi presenterar Vänsterpartiet Lidköpings översta kommunkandidater.

 

Claes-Göran Borg

Sjuksköterska
E-post: [email protected]

Claes-Göran Borg. Bor i Margretelund, Lidköping. Sjuksköterska och arbetar som verksamhetsutvecklare på Skaraborgs sjukhus. Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Jag är engagerad i idrottsrörelsen och framför allt inom friidrotten. Konst- och musikintresserad.

Jag brinner för välfärdsfrågorna. Jag anser att alla människor i Lidköping skall ges förutsättningar till att kunna leva ett bra liv. Det får vi genom att aktivt arbeta för en solidarisk välfärdspolitik i Lidköping på alla nivåer. Jag vill verka för aktiva insatser mot diskriminering, fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola som ökar den sociala jämlikheten i samhället. En fungerande vård- och omsorg är oerhört viktigt för att människor skall känna trygghet i Lidköping. En annan viktig fråga för mig är att Framnäs idrottsplats ska finnas kvar och inte flytta till Ågårdsområdet. Framnäs ska fortsättningsvis vara kvar som ett grön- och parkområde.

 

Ann-Carin Landström

Projektledare
E-post: [email protected]

Pensionär, fd sjukgymnast. Råda. Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn- och skolnämnden. Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City i Lidköpings kommun.

De frågor jag brinner mest för är solidaritets frågor, barnrättsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet i samhället för alla, schyssta arbetsvillkor såväl i Sverige som i de länder där våra importvaror produceras och allas lika värde.

I Kommunfullmäktige vill jag fortsätta arbeta för att Barnperspektivet beaktas i all kommunal verksamhet, där barn berörs. Jag kommer att fortsätta att arbeta för minskade barngrupper i förskolan, skolan och fritids. Det är viktigt att hålla nere avgifterna för Musikskolan så att den är tillgänglig för alla barn oavsett storleken på föräldrarnas plånböcker. En annan viktig fråga är ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, bland att färdtjänstkostnader blir samma som för kollektivtrafiken. En annan viktig fråga är att vi har förskolor och skolor som inte styrs av marknadsintressen.

 

Mattias Pettersson

Kulturarbetare
E-post: [email protected]

Forskningskommunikatör på Högskolan i Skövde. Ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i styrelsen För Regionens Naturbruksskolor.

Ägnar fritiden åt kultur av alla slag. Är stor konsument av konst & musikupplevelser, lagar mycket mat, och reser gärna. Jag brinner för miljö- och djurrättsfrågor och vill i kommunfullmäktige arbeta med för att skydda våra stadsnära skogar, att vi får ett mer levande stadscentrum i Lidköping, mer närproducerad och ekologisk mat till Lidköpings skolor och äldrevård, en gång- och cykelanpassad stadskärna samt bevarandet av kommunens naturvärden.

Jenny Hallström

Kulturarvsarbetare
E-post: [email protected]

Arbetar på Rörstrands Museum. Bor i Lidköping. Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden ersättare i Regionens kulturnämnd. Tycker om att läsa böcker, går på konstutställningar och konserter och umgås med vänner på fritiden. Engagerad i frågor om rättvisa, jämlikhet och kultur. I fullmäktige vill jag fokusera på en lokal för scenkonst i Lidköping, att vi får en mer jämlik och jämställd, tillgänglig kultur och fritid i Lidköping. Jag vill att vi ska bli bättre på att leva upp till kommunens motto – En välkomnande och hållbar kommun!

 

Ingemar Ekblad

 

Arbetar som lärare på Vara Folkhögskola och bor i Drömnstan. Kommer från Saleby men har nyligen flyttat från Malmö till Lidköping.

Jag anser att Lidköpings kommun ska gå före i klimatarbetet då vi har en plikt gentemot framtida generationer att ställa om till ett hållbart samhälle och att minska de klimatpåverkande utsläppen. Lidköping har ett ansvar tillsammans med andra organisationer och näringsliv att ta fram åtgärder som möjliggör klimatomställningen. Lidköping ska vara en miljö- och klimatsmart kommun där vi värnar om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Ett jämlikt Lidköping har stor betydelse för omställningen till ett klimathållbart samhälle.

Ulrika Wernersson

 

Bor i Lidköping och arbetar som undersköterska, facklig engagerad och tidigare varit ersättare i Socialnämnden.

Jag anser att alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Vi behöver en generell fördelad välfärd och full sysselsättning kombinerat med fungerande trygghetssystem är några av de viktigaste redskapen för att motverka och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.

Goda arbetsvillkor är en nödvändig förutsättning för att kommunens anställda ska få en bra arbetsmiljö men också för att kunna rekrytera och behålla personal. Jag vill att kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och arbeta för en god arbetsmiljö med trygga jämställda anställningsvillkor samt en rättvis lönesättning. Kommunen skall arbeta med olika åtgärder för att minska stress och ge tid till återhämtning.

 

Bo Eliasson Landström

 

Pensionär. Bor i Råda. Ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Vård- och Omsorgsnämnden.

En viktig förutsättning för att Lidköping skall kunna erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet är att den är gemensamt styrd och finansierad samt att den är fri från vinstintressen. Jag vill verka för att det ska finnas ett brett utbud av olika boendeformer och mötesplatser för äldre samt att människor ska ha inflytande över insatser och boendeformer när de behöver stöd och vårdinsatser. Jag vill ha en bemanning i vården som klarar av extraordinära situationer och som ger våra medarbetare rimliga arbetstider och bättre förutsättningar att kunna arbeta utifrån. En bra bemanning inom vård och omsorg ger ökad trygghet och kvalitet för de äldre och andra som behöver omsorgsstöd. Det skapar utrymme för personalen att ägna mer tid för de äldre och utveckla verksamheten.

 

Hanna Wångdahl

 

Student och bor i Lidköping. Kandiderar till riksdag och kommunfullmäktige. Ersättare i Utbildningsnämnden.

Jag vill att Lidköping ska vara en förebild för jämställd utveckling. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens beslut, styrning och verksamheter. Vi måste få jämställda löner. En annan viktig fråga är Kinnekullebanan. Den är en viktig pendlingsväg för oss och näringslivet i Lidköping och våra grannkommuner. Vi måste än mer intensifiera arbetet med och vara pådrivande för att banan utvecklas med fler restider och förbättrad turtäthet. Vänsterpartiet arbetar för att de regionala järnvägarna ska upprustas och för att fler tågset införskaffas så att sårbarheten minskar vid driftstörningar.

 

 

Kopiera länk