Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst

Det är med fasa och skräck som vi ser händelserna som har utspelat sig i Paris. Vi har sett hur några extremister har satt en hel stad i skräck och en hel värld i brand. Vi har sett hur några få personer kan orsaka oändlig skada och lidande. Inte bara personligt lidande för de drabbade, för de döda, deras familjer, vänner och kollegor runt om i hela världen. Utan det lidandet som demokratin runt om i världen kommer drabbas av i eftersvallen av detta terroristdåd. Läs mer