Ingen ny bokbuss vid investeringsbudgeten

Under dagens sammanträde med kommunfullmäktige ägnades den mesta tiden åt investeringsbudgeten för 2016-2018. En av de investeringar som skjuts fram till 2017 är ny bokbuss, och det är inte första gången just den investeringen skjutits fram, så jag gick upp i talarstolen och sade så här ungefär: Läs mer

Barnfattigdom angår oss alla

Claes-Göran Borg har skickat en insändare till tidningarna, här kan du läsa Claes-Görans insändare i sin helhet:

I dag tickar en fattigdomsbomb i Sverige. Klyftorna mellan barn till fattiga föräldrar och barn till rika föräldrar ökar. Effekterna av att alliansens skattesänkningar har blivit att en grupp har fått det bättre och bättre ekonomiskt sett, medan andra har grupper fått det mycket sämre. På sikt leder den ökande barnfattigdomen till ett klassamhälle där välfärden inte längre omfattar dem som inte har råd att betala för sig.

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet Lidköping

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet Lidköping.

Rädda Barnen har nyligen presenterat en årsrapport om barnfattigdom. De vill med årsrapporten lyfta fram barnens situation i valrörelsen. De konstaterar att i 215 av Sveriges kommuner minskar barnfattigdomen, men att det finns kommuner där barnfattigdomen ökar. Enligt rapporten så har Lidköping den lägsta andelen barnfattigdom i Skaraborg men att den har ökat i vår kommun.

De senaste årens nedmontering av de gemensamt finansierade trygghetssystemen som a-kassa och sjukförsäkring har drastiskt försämrat den ekonomiska situationen för många vuxna. Detta drabbar barnen. Föräldrarnas ekonomiska utsatthet blir barnens krassa uppväxtvillkor. Föräldrarnas ekonomiska standard påverkar på ett mycket påtagligt sätt barnens villkor och livsmöjligheter. Att leva i fattigdom har en mängd negativa konsekvenser för barn. Det är väl belagt att en fattig barndom ökar risken för social utsatthet senare i livet. Det finns ett samband mellan föräldrars inkomster och barns inkomster som vuxna. Sannolikheten att hamna i de lägre inkomstskikten ökar ju lägre inkomster föräldrarna hade under uppväxten. Forskning visar att barn i bostadsområden med låg inkomstnivå löper tre gånger så hög risk att utsättas för våld i hemmet än genomsnittet och löper dubbelt så stor risk att bli utsatta för mobbning. Studier har även tydligt visat på samband mellan fattigdom och t.ex. utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden samt hälsa och trygghet i det egna bostadsområdet.

För att kunna minska och få bort fattigdomen i samhället behövs det åtgärder på olika nivåer i samhället. Dels behövs det åtgärder som leder till att upptäcka fattigdom. Människor som lever i fattigdom vågar inte berätta och avstår från att delta i aktiviteter som för oss andra människor kan vara självklara. Det behövs generella satsningar på arbete åt alla, rätt till arbete på heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och rätt till barnomsorg även på obekväm arbetstid. Dels behövs specifika satsningar på ekonomiskt utsatta barnfamiljer, som höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag och förbud mot avgifter i skolan.

Vi i Vänsterpartiet arbetar i stället för ett framtida, modernt samhälle där alla människor kan leva ett värdigt liv i trygghet. Inom Västra Götalandsregionen har vänsterpartiet fått igenom förslag som fri tandvård för ungdomar upp till 25 år, att barn upp till 16 år kan få subventioner för glasögon. Det är åtgärder som inte kostar mycket men leder till tidigare insatser som förebygger utanförskap. Allianspartierna blundar för barnfattigdomen när man föreslår att dessa åtgärder skall tas bort. Åtgärder mot barnfattigdom går före skattesänkningar.

Claes-Göran Borg
Vänsterpartiet i Lidköping
Kommunfullmäktigekandidat

Klara besked från Vänsterpartiet

Klara besked från Vänsterpartiet Lidköping

Klara besked från Vänsterpartiet Lidköping

Du har väl läst NLT från den 22 augusti? (Inte? Klicka på bilden!) Där ger Vänsterpartiet Lidköping besked om vad som gäller efter valet när vi får förtroendet att representera dig i Lidköpings kommunfullmäktige.

– Vi säljer inte ut välfärden till privata som sätter vinstintresset i första hand, säger Claes-Göran Borg till NLT.

Lidköpings kommun är förskonat från skandaler inom våra institutioner, och vi är övertygade om att det hänger ihop med att vi har få institutioner som är privata. Vidare kan du läsa om hur Vänsterpartiet i LIdköping står för en jämställd politik i Lidköping, där barnens rätt och kvinnors inflytande är självklara, lönerna ska vara jämställda och det ska finnas lika många kvinnliga chefer som manliga.

Vill du veta mer om vad vi står för? Läs Våra löften till dig!
Vill du veta mer om de som vill föra din talan? Läs Rösta på oss!

Tidningsklipp NLT