• Hem
  • Vad ska vi göra...
Vänsterpartiet Lidköping

Vad ska vi göra göra med Torget i Lidköping?

Det har under en längre tid diskuterats i Lidköping om hur vi kan utveckla Lidköpings centrum, hur vi kan göra Nya Stadens Torg levande fler dagar i veckan. Det finns till exempel synpunkter om trädens vara eller inte vara kring Nya Stadens Torg, hur älvkanten kan bli mer attraktiv och så vidare. Lidköpings kommun har under en tid anordnat dialogmöten om hur Lidköpings centrum kan utvecklas och nu finns det konkreta förslag om tänkbara inriktningar.

Stadskärnans utveckling, förslag,  2, referensgruppsmote 2014-10-15
Förslag framtaget efter referensgruppens möten, ta del av mer information från pdf:erna som är länkade i texten.

Vänsterpartiet i Lidköping vill ha in åsikter om de frågor som ställs inför utvecklingen av Lidköpings stadskärna. Hur vill du att vårt centrum skall se ut i framtiden? Fyll i formuläret nedan om du vill vara med och tycka till om Lidköpings framtid. Men ta gärna del av materialet nedan först som vi fått som offentliga handlingar från Lidköpings kommun.

Referensgruppsmöte 15 oktober 2014, ny version 1 – Pdf med anteckningar i samband med ett referensgruppsmöte den 15 oktober.

Stadskärnans utveckling styrgruppsmöte 12 november 2014 – Pdf med anteckningar i samband med referensgruppsmöte den 12 november.

Fyll i formuläret nedan, om den inte fungerar kan du gå till länken: http://goo.gl/forms/xZNF2fu5as

Kopiera länk