• Hem
  • Tillsammans sta...
Blogg

Tillsammans starka för ett hållbart Lidköping.

Runt 200 personer samlades i ett småkyligt Lidköping idag för gemensamt demonstrationståg. Det är tydligen unikt i Sverige att S, V och Mp anordnar detta tillsammans. Det har varit så i sju år och är såklart trevligt med tanke på vårt arbete för solidaritet och gemenskap. För Ung Vänster talade Linda Gustavsson om kampen mot rasismen och borgarna, och att inte luta sig tillbaks nu när vi vunnit mark.

Årets paroll var ”Tillsammans starka för en hållbar framtid”, och det var efter de premisserna jag – Mattias – valde att utforma mitt tal. Vilket passade bra, eftersom det var främst Vänsterns miljöpolitik som fick mig att engagera mig i partiet. För är det någonting som Vänsterpartiet bemästrar så är det en politik för social och ekologisk hållbarhet.

Jag tänkte bjuda på några utdrag ur mitt tal. Jag har hämtat inspiration och formuleringar från både partiprogrammet, hjärtat mitt, boken ”Latinamerikanska röster”, Mattias Alkbergs diktsamlingar, och allmänna visdomsord från kloka människor.

Here goes:
Hållbar utveckling är den enda vägen för människans överlevnad. Inte bara människans, varje dag utrotas arter p.ga vår brist på respekt gentemot jorden vi lever av. Växthuseffekten, föroreningarna av våra hav och marker, tjuvskytte, slöseriet med vatten och skövlingen av skog skapar sår som är svåra att läka. Biosfären är vårt hem. Den kan inte växa, och vi måste lära oss att leva inom den världen. Det gör vi inte idag. Produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett de sociala och ekologiska konsekvenserna. Mycket av det vi importerar kommer från företag som inte klarar av att uppfylla miljökraven. Ofta med en bakgrund i usla arbetsvillkor och i vissa fall även barnarbete och trafficking. Allt för vinstens skull.

I den kapitalistiska ekonomin är kortsiktig vinst alltid överordnad hänsynen till miljön.
Vi kan inte lösa miljöfrågorna och styra samhällsutvecklingen mot en hållbarhet, om samhället styrs av privata aktörer. Verksamheter som gruvdrift och måste sättas under offentligt ägande och drivas med en större försiktighet. Det svenska vattnet måste förbli en mänsklig rättighet och inte en handelsvara. Vi behöver ta tillbaks ägandet av vård, skola och omsorg. En demokratiserad ekonomi gör det möjligt att långsiktigt hushålla med naturens resurser.

Jag känner ändå hopp om framtiden. Det pågår ett stort arbete bland folkrörelser och miljöorganisationer runt om i både Sverige och övriga världen. Vi som konsumenter är mer upplysta och har börjat ställa miljö- och kvalitetskrav. Vi lär oss att resa kollektivt, att ta hand om våra avfall, att återanvända, och att äta ekologiskt och vegetariskt. Det genomförs reformer runt om i världen som minskar klyftan mellan klass och kön, det är så vi når ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Alltför länge har högerpolitiken uppmanat till personlig – inte gemensam framgång. Marknaden uppmanar oss att konsumera för att bli lyckliga, medan det bara skapar begär och kortsiktig glädje. Konkurrens och egoism har skapat ett avstånd mellan oss människor som vi måste minska. Nuvarande världsordning och samhällssystem är ingen naturlag. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats, vi gör det tillsammans med våra bröder och systrar runt om i världen.

Tack till alla som dök upp på torget eller i parken idag! Tillsammans är vi starka.

/Mattias Pettersson Vänsterpartiet Lidköping

Kopiera länk