Medlemsmöte tisdag den 27:e januari

Mötet börjar kl. 19:00 och beräknas vara slut senast 21.00

Information om december-överenskommelsen

JonasSjöstedtVänsterpartiets verkställande utskott uppmanade innan jul alla partiföreningar att kalla till ett medlemsmöte på kvällen tisdagen den 27 januari. Tanken var att mötet skulle vara ett bra tillfälle för partiföreningens medlemmar att diskutera och lägga upp riktlinjerna för den kommande valrörelsen inför extravalet. Nu blev ju extravalet inställt, men kallelsen till möte den 27 januari kvarstår.

Vänsterpartiet i Lidköping inbjuder till möte med ett web-sänt tal av Jonas Sjöstedt som sänds kl 19.30. Det kommer att vara ett tal direkt riktat till Vänsterpartiets medlemmar med information om vad decemberöverenskommelsen innebär för Vänsterpartiet samt tankar och strategier inför den kommande mandatperioden.

På medlemsmötet kommer vi också utse 9 ombud och 4 ersättare till Vänsterpartiets Skaraborgs årskonferens, lördag den 28/2 i Töreboda.

Plats: Vänsterpartiets lokal, Götgatan 10 i Lidköping.

Vi inleder mötet med fika.

Styrelsen träffas kl. 18.45 för förberedelser inför mötet

Styrelsen vill också informera om att Vänsterpartiet Lidköpings årsmöte är torsdagen den 26/3.

Eftervalsmöte för medlemmar

Vi fortsätter med eftervalsutvärderingen samt diskuterar riktlinjer för det framtida politiska arbetet. Vi ska också utse en förhandlingsgrupp i Lidköping.

Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas vara slut senast 21.00

Plats: Vänsterpartiets lokal, Götgatan 10, Lidköping

OBS! Styrelsen träffas kl. 18.00 för föreberedelser och bestämma datum för nästa styrelsemöte.

Vänsterpartiets partistyrelse kallar till partiföreningsmöte

Vänsterpartiets partistyrelse kallar till partiföreningsmöten runt om i Sverige
onsdag den 17:e september.

20140827-9671Vänsterpartiet Lidköping inbjuder till medlemsmöte och vi samlas kl. 18.30 till fika och eftervalssnack. Kl 19.30 börjar ett direktsänt eftervalstal av Jonas Sjöstedt att sändas över nätet kl 19.30, via en länk som skickas per mail till partiföreningsordföranden samma dag. Missar man talet kommer det att gå att se i efterhand via samma länk. Mötet kommer att sammanfatta valrörelsen och diskutera den närmaste framtiden och det parlamentariska läget och är samtidigt ett tillfälle för partiledningen att stämma av och förankra aktuella frågor och det politiska läget.

Mötet ska besvara en webenkät med frågor om ställningstaganden som kan användas som underlag för partistyrelsen i det fortsatta eftervalsarbetet. Den ska besvaras av föreningens medlemmar tillsammans under mötet, och vara inskickad senast vid midnatt.

Vi kommer ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling samt inkopplade externa högtalare och bildmonitor.

Plats: Vänsterpartiets lokal, Götgatan 10, Lidköping

Välkomna
/Styrelsen