Utbildning i feminism

Styrelsen inledde styrelsemötet den 2:a december med att tittade vi nya lokaler som kan vara intressanta för Vänsterpartiet i Lidköping. Detta eftersom AB Bostäder uttryckt önskemål om att hitta en annan lösning för oss. De vill göra annat med den lokalen som vi idag nyttjar och vi har börjat titta på alternativ även om inget kontrakt är uppsagt och inga datum för flytt är bestämda.

LogotypDet meddelades på mötet att det ordnas två stycken utbildningar i Skaraborg i januari, en för nya medlemmar och en utbildning i feminism, den 24 respektive 31 januari.

På mötet beslutades sen att Vänsterpartiet Lidköping ska ta fram en enkät för att göra en undersökning om hur våra medlemmar och allmänheten som vi når via sociala medier ställer sig till det nya förslaget om Lidköpings centrums utveckling. Enkäten kommer finnas på vår hemsida och det kommer skickas ut e-post på hemsidan och uppmanas på Facebook att fylla i den.

Årsmöte

Det beslutades att årsmötet 2015 kommer hålla den 26 mars. Exakta tider och plats meddelas senare både på hemsida och i kallelser till medlemmarna. Och medan du ändå bokar upp datum i kalendern, här är några till du kan skriva in om du är intresserad eller berörd:

24 januari – Utbildning för nya medlemmar
31 januari – Utbildning i feminism
14 mars – Årskonferens Distriktet

 

Eftervalsmöte för medlemmar

Vi fortsätter med eftervalsutvärderingen samt diskuterar riktlinjer för det framtida politiska arbetet. Vi ska också utse en förhandlingsgrupp i Lidköping.

Mötet börjar kl. 18.30 och beräknas vara slut senast 21.00

Plats: Vänsterpartiets lokal, Götgatan 10, Lidköping

OBS! Styrelsen träffas kl. 18.00 för föreberedelser och bestämma datum för nästa styrelsemöte.

En välfärd att lita på

Här kommer en favorit i repris, Claes-Göran Borgs insändare från ett par veckor sedan om varför du måste rösta på Vänsterpartiet om du vill säkra välfärden i Sverige nu på söndag.

Privata vinstintressen inom vård, skola och omsorg är en viktig politisk fråga som allt mer debatteras i årets valrörelse. Bakgrunden är att stora delar av välfärdssektorn har blivit allt mer kommersialiserad, riskkapitalbolag har blivit ägare och medfinansiärer i stora privata vård- och utbildningsbolag, skattemedel hamnar hos finansbolag som vinst istället för att återinvesteras i befintlig verksamhet eller att skolor läggs ned med kort varsel då de inte bedöms vara ekonomiskt lönsamma av privata aktörer. 

 Vänsterpartiet vill gå en annan väg. Vi motsätter oss att det privata vinstintresset tillåts styra i välfärden och att gemensamma skattemedel slösas bort. Vi är tydliga med beskedet om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vänsterpartiet anser att skattemedel skall användas till satsningar på personal och för att öka kvaliteten i verksamheten. 

Vänsterpartiet är inte ensamma när det gäller att ifrågasätta den privatisering och kommersialisering som har skett av välfärdssektorn.  De flesta människor håller idag med oss om att skattepengar ska gå till lärare och vårdpersonal och inte till riskkapitalbolag som smiter från skatt.  Det ökade stödet för vänsterns förslag om välfärden och girigheten är så stora att de borgerliga partierna blir allt mer desperata i sin argumentation. Moderaterna går ut i debattartiklar och hävdar att alla vårdcentraler kommer bli tvungna att lägga ned om de röd-gröna partierna kommer till makten. Det finns ingen sanning i detta påstående utan visar med tydlighet hur desperata alliansen är i denna fråga.  

Inför regionomvalet 2011 gjorde moderaterna ett utspel om att 87 privata vårdcentraler kommer få lägga ned om vänstern fick styra i Västra Götalandsregion. Nu går samma parti ut och säger att 90 privata vårdcentraler kommer få lägga ned om det blir fortsatt rödgrönt styre. Jag kan konstatera att det inte blivit färre privata vårdcentraler under den tid som s, v och mp har styrt i Västra Götaland.

Det vi i vänsterpartiet vill lyfta i valrörelsen är att ifrågasätta den marknadsstyrning som blivit allt mer vanligare inom välfärdssektorn och de konsekvenser som detta medför. Vi är oroliga för hur vård, skola och annan omsorg kommer utvecklas när kortsiktiga privata vinstintressen släpps in allt mer inom dessa områden. Vi vill inte att den låt gå-mentalitet som allianspartierna visar i denna viktiga fråga skall fortsätta att råda. Vi har sett alldeles för många exempel på när elever eller vårdtagare lämnas i sticket på grund av att skolor eller vårdföretag läggs eller när personal, barn och äldre drabbas av besparingar vars enda syfte är att öka den privata vinsten. 

Skattemedlen ska gå dit de är avsedda och aktörer som bara är ute efter vinst ska inte få styra över skolan, vården och äldreomsorgen. Vi vill lagstifta så att verksamheter inom välfärdssektorn säkras. Privata aktörer som är enbart intresserade av att göra kortsiktiga vinster utvecklar inte vår gemensamma välfärd. Men vi vill inte tillbaka till tiden innan privatiseringarna – vi vill gå framåt. Vi vill ta bort vinstintresset för att vi vill göra välfärden bättre, med mer utbildad personal och mer inflytande för de som använder och arbetar i välfärden. Vi samverkar gärna med kooperativ, non-profit-organisationer eller enskilda företag som sätter verksamheten före profiten.   

Vänsterpartiet är övertygade om att ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Om vi skall få en välfärd som kan vi lita på, då måste vi våga ifrågasätta kortsiktiga privata vinstintressen och marknadsstyrning inom välfärden. 

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet LidköpingClaes-Göran Borg (v)
Regionfullmäktigeled, Lidköping