Satsningar på skola och återvinning

Lidköpings kommunfullmäktige 24 november:

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde avhandlades många frågor bland annat Strategiskplan och budget i detalj för perioden 2015. Ärendet bygger på de beslut och budgetramar som kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni.

– Behoven är stora inom skolan och det är viktigt att vi gör åtgärder som gynnar kvaliteten i skolan, framförde vänsterpartiets gruppledare Claes-Göran Borg vid kommunfullmäktiges sammanträde. Redan vid junisammanträdet gjorde fullmäktige budgetförstärkningar för skolan och det är bra att vi använder möjligheten till ytterligare budgetförstärkningar för att möta de utvecklingsbehov som finns inom förskolan och  skolan. Kommunfullmäktige beslutade att förstärka barn- och skolnämndens budget med ytterligare 3 mkr och nämnden kommer vid sitt nästa sammanträde besluta om hur dessa pengar skall användas.

Kommunfullmäktige beslutade också om taxejusteringar för Lidköping när det gäller Vatten-avlopp, Elnät och Renhållning för 2015. Lidköpings kommun har inom dessa områden låga taxor jämfört med andra kommuner i Sverige. När det gäller Renhållning så behövdes ett extra kommunstyrelsemöte innan kommunfullmäktige för att kunna fastställa taxejusteringen. Förslaget var att höja taxan med 15,6 procent och frågan var om det skulle ske på ett år eller på 2 eller 3 år. Fullmäktige enades om att den föreslagna höjningen genomförs under 2015.                                                                –  Politiska beslut krävs för att ändra beteende och få en bättre återvinning i kommunen motiverade vänsterpartiets ledamot Mattias Pettersson  beslutet. Vi tillstyrker förslaget för att få en bättre hållbar renhållning och sophantering.

De flesta änden beslutades enligt kommunstyrelsens förslag utom när det medfinansiering om gång- och cykelväg Lidköping-Läckö. Detta ärende återremitterades då det saknades handlingar som redogjorde för vägsträckning. Ett tilläggsyrkande om lokala ordningsföreskrifter för torghandel godkändes som förtydligade att torghandlare får inte påbörja bilinkörning förrän efter kl. 14.00 för att inte störa övriga handlares verksamhet. Det måste i så fall finnas särskilda skäl.

 

 

 

Lidköpings kommunfullmäktige 27 okt – Premiär

Idag var det premiär för alla som är nyinvalda i Kommunfullmäktige och även om det rapporterats strul med att få kallelser och dokument till både ordinarie ledamöter och ersättare så gick det sen som tåget.

Bild från Kommunfullmäktige i Lidköping

Premiär för många nya i Kommunfullmäktige Lidköping.

Det här är Vänsterpartiets första försök att rapportera från Kommunfullmäktige på hemsidan och vi har som målsättning att rapportera från alla uppdrag Vänsterpartiet har i Lidköping. Använd gärna kommentarsfältet eller vår Facebooksida om du har frågor eller vill tycka till om våra rapporter.

Nedan kommer ett sammandrag av dagordningen med kommenterar från mig som satt som åhörare, nästa gång kanske någon annan rapporterar på något annat sätt. För hela dagordningen och bakgrunderna till varje punkt, ladda ner den fulla kallelsens som pdf på kommunens hemsida: https://eservice.lidkoping.se/meetingportal/DownloadFile.aspx?propIds=10209337&instanceId=5

Vänsterpartiets representanter i Kommunfullmäktige numera heter Claes-Göran Borg, Ann-Carin Landström, Mattias Pettersson och Jenny Hallström, samtliga var uppe i talarstolen och presenterade sig vid punkt elva i dagordningen då alla ledamöter fick göra en kort presentation. Något som förvånade undertecknad under presentationerna var hur viktigt det verkar vara att man är född, uppväxt och gärna bott i Lidköping hela sitt liv. Det lät som om det skulle vara en merit när de som uppfyllde kriterierna radade upp dem från talarstolen.

Claes-Göran Borg presenterade sig som ny i kommunfullmäktige men gammal i gemet eftersom han har 28 år i Landsting- och Regionfullmäktige, det var också därför han rapporterade om jäv vid punkt arton på dagordningen, eftersom han satt med i Regionfullmäktige och inte kan vara med och ge sig själv ansvarsfrihet. Claes-Göran redovisade också att han är född och uppväxt på Kinnekulle.

Ann-Carin Landström har suttit 12 år i kommunfullmäktige och berättade från talarstolen att hon brinner för barn-, ungdoms- och skolfrågor. Hon har suttit med i nämnder som berör dessa ämnen tidigare och vurmar också för jämställdhets- och rättvisefrågor.

Mattias Pettersson är ny i Kommunfullmäktige och brinner framförallt för miljö- och djurrättsfrågor. Han har länge varit politiskt intresserad och Lidköpingsbo sedan sju år.

Jenny Hallström gör också sin första period i Kommunfullmäktige men har erfarenhet från nämndarbeten tidigare. Kultur och jämställdhet är viktiga frågor för Jenny.

Den stora begivenheten under detta första Kommunfullmäktige för mandatperioden var annars lottningen mellan Alliansen och Sverigedemokraterna vid de stora nämnderna. Enligt förfarandet så stod det lika mellan dessa två parter när man skulle fördela det elfte mandatet i alla nämnder som har elva eller fler ledamöter, och man lottar både nummer elva ordinarie ledamot och nummer elva ersättare. Och där plockade Sverigedemokraterna verkligen fram hartassen, det måste vara helt unikt i liknande lottningar att ett parti vinner åtta av åtta ordinarie platser, plus två av ersättningsplatserna. Hade man varit konspiratoriskt lagd hade man velat undersöka både urnan och de bollarna som användes vid lottningen.

Sen gick allt enligt plan under mötet verkade det som från åhörarplats. Miljöparitet röstade som enda parti emot förslaget om fortsatt finansiering om E20. Diskussionen uppstod mellan S och Kd när man diskuterade en fond för tidiga insatser för barn och ungdomar, men när man röstade var alla för förslaget. Vid den punkten fick man också se Claes-Göran Borg i talarstolen och han gav ett kompetent och påläst intryck och Vänsterpartiet är i goda händer under denna mandatperiod förstår man.

Vid budgetrapporterna var Moderaterna upprörda över att vi inte hade nått upp till målsättningarna, vilket fick mig att undra om Moderaterna är medvetna om varför man sätter höga mål, men det det blev ändå enhälligt bifall.

När det gällde medborgarförslagen delegerades beslut på dessa i samtliga fall till berörd nämnd som endast behövde meddela beslutet till Kommunfullmäktige.

Detta Kommunfullmäktige kändes mer som formalia och jag som åhörare lärde mig i alla fall att det går inte att hänga med om man inte läst igenom den detaljerade kallelsen, eftersom många punkter bara hänvisades till vid namn eller nummer, utan att detaljerna redovisades. Och för alla på plats är det säkert tacksamt eftersom mötet ändå tog fyra timmar inklusive 45 minuter buffépaus.