Ingen ny bokbuss vid investeringsbudgeten

Under dagens sammanträde med kommunfullmäktige ägnades den mesta tiden åt investeringsbudgeten för 2016-2018. En av de investeringar som skjuts fram till 2017 är ny bokbuss, och det är inte första gången just den investeringen skjutits fram, så jag gick upp i talarstolen och sade så här ungefär: Läs mer