• Hem
  • Satsningar på s...
Kommunfullmäktige

Satsningar på skola och återvinning

Lidköpings kommunfullmäktige 24 november:

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde avhandlades många frågor bland annat Strategiskplan och budget i detalj för perioden 2015. Ärendet bygger på de beslut och budgetramar som kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde i juni.

– Behoven är stora inom skolan och det är viktigt att vi gör åtgärder som gynnar kvaliteten i skolan, framförde vänsterpartiets gruppledare Claes-Göran Borg vid kommunfullmäktiges sammanträde. Redan vid junisammanträdet gjorde fullmäktige budgetförstärkningar för skolan och det är bra att vi använder möjligheten till ytterligare budgetförstärkningar för att möta de utvecklingsbehov som finns inom förskolan och  skolan. Kommunfullmäktige beslutade att förstärka barn- och skolnämndens budget med ytterligare 3 mkr och nämnden kommer vid sitt nästa sammanträde besluta om hur dessa pengar skall användas.

Kommunfullmäktige beslutade också om taxejusteringar för Lidköping när det gäller Vatten-avlopp, Elnät och Renhållning för 2015. Lidköpings kommun har inom dessa områden låga taxor jämfört med andra kommuner i Sverige. När det gäller Renhållning så behövdes ett extra kommunstyrelsemöte innan kommunfullmäktige för att kunna fastställa taxejusteringen. Förslaget var att höja taxan med 15,6 procent och frågan var om det skulle ske på ett år eller på 2 eller 3 år. Fullmäktige enades om att den föreslagna höjningen genomförs under 2015.                                                                –  Politiska beslut krävs för att ändra beteende och få en bättre återvinning i kommunen motiverade vänsterpartiets ledamot Mattias Pettersson  beslutet. Vi tillstyrker förslaget för att få en bättre hållbar renhållning och sophantering.

De flesta änden beslutades enligt kommunstyrelsens förslag utom när det medfinansiering om gång- och cykelväg Lidköping-Läckö. Detta ärende återremitterades då det saknades handlingar som redogjorde för vägsträckning. Ett tilläggsyrkande om lokala ordningsföreskrifter för torghandel godkändes som förtydligade att torghandlare får inte påbörja bilinkörning förrän efter kl. 14.00 för att inte störa övriga handlares verksamhet. Det måste i så fall finnas särskilda skäl.

 

 

 

Kopiera länk