• Hem
  • Rapport inför k...
Vänsterpartiet Lidköping

Rapport inför kongressen

Hej kamrater.

I egenskap av suppleant bland Vänsterpartiet skaraborgs representanter vid kongressen i Örebro så har jag kikat igenom de motioner som kommit in. Det är en gedigen bunt (ca 400 motioner) som behandlar partiprogrammet, organisationsfrågor, allmänpolitiska frågor, och vårt huvudfokus i år – EkoEkorapporten.

Mattias Pettersson, Vänsterpartiets tredjenamn för kommunfullmäktige i Lidköping
Mattias representerar Vänsterpartiet Skaraborg som suppleant vid kongressen i Örebro.

Vi i Vänsterpartiet Lidköping bidrog med ganska många motioner och jag tänkte redogöra kort för hur partistyrelsen besvarat några av dem. Först kan jag säga att i princip inga motioner har bifallits av styrelsen och inte heller Lidköpings, men jag tycker ändå att vi fått en ok respons.

På motionen om ”Åtgärder mot psykisk ohälsa bland barn och unga” yrkade vi att V skulle verka för åtgärder som bidrar till en ökad inkludering av människor med långvarig psykisk ohälsa eller funktionsförmåga i samhället. Vi yrkade också att V skall verka för en lagstiftning som möjliggör en inskrivning i psykiatrisk vård eller slutenvård på eget initiativ blir mer möjligt och därmed mer tillgängligt.
Partistyrelsen har gett ett långt svar på denna motion som går att läsa under A31, men kortfattat så skriver de att detta tillgodoses i nuvarande politiska ställningstaganden och att Vänsterpartiet arbetar löpande med dessa frågor. Vänsterpartiet har också lagt en motion i riksdagen om att det bör ta fram en långsiktig handlingsplan förmpsykiatrin.

I en motion skrev vi om införandet av en myndighet som skall granska polisen med tanke på alla de poliser som får vara kvar i tjänst efter att de begått brott. Partistyrelsen svarade att man delar motionens uppfattning och att man arbetat för en sådan myndighet en tid genom bland annat riksdagsmotioner. Arbetet fortsätter och vill man läsa hela svaret så finns det under A139.

I vår motion ”Nej till slavekonomi” yrkade vi för åtgärder som bidrar till att landsting, stat, och kommun förbinder sig att inte göra inköp av slav/barn-arbetsprodukter. Vi yrkade också för lagförändringar som tvingar företag som importerar varor från länder med denna problematik att bli skyldiga till att bevisa att produkterna de importerar är producerade utan barn- och slavarbete. Partistyrelsen svarar att man lyft frågan i en motion i riksdagen där svenska företag skall vara förebilder vad gäller mänskliga rättigheter. Riksdagsmotionen föreslår att sverige i utvecklingssamarbetet, utrikespolitiken och främjandeverksamheten bör arbeta för att stater och företag ska respektera de internationella överenskommelser som reglerar barnarbete och arbeta för att skadliga barnarbeten avskaffas. Mer finns att läsa under A104.

I vår motion om subventionering av växtbaserad mjölkdryck så skriver PS att man fastslagit att Vänsterpartiet skall verka för en minskad köttkonsumtion. Om subventionering av växtbaserade drycker är en del i det arbetet kan fastslås längre fram när man arbetar med stategier. Svaret finns att läsa i sin helhet under E176.

Samtliga motioner och partistyrelsens förslag till beslut finns att läsa på vänsterpartiets hemsida. Jag tycker att det är kul att vi bidragit i så många och spridda ämnen till kongressen, och motionerna väcker tankar och debatter som för arbetet framåt!

/Mattias V Lidköping

Kopiera länk