• Hem
  • Motion om veget...
Blogg

Motion om vegetarisk mat i Lidköpings skolor

Under dagens Kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet Lidköping in en motion som föreslår fullmäktige besluta att Lidköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium, samt att öka antalet vegetariska rätter i Lidköpings förskolor, skolor och gymnasium, och utbildar kökspersonal i vegetarisk matlagning så att vi får en större variation på kommunens matsedlar.

Att minska köttkonsumtionen är ett måste för ett hållbart samhälle och motionen lyfter vikten av detta, och att den ökade efterfrågan på vegetarisk mat i skolan bör uppmuntras. Nedan finns motionen från Vänsterpartiets fullmäktigeledamöter Mattias, Jenny, Claes-Göran och Ann-Carin, att läsa i sin helhet.

En vegetarisk dag i veckan på Lidköpings skolor.

Allt fler önskar mer vegetariska inslag och alternativ i den offentligt serverade kosten. Fler bryr sig om vad de stoppar i sig, och hur det påverkar miljön runtomkring.

På De la Gardiegymnasiet är önskemålet om vegetariskt alternativ så stort att man idag erbjuder vegetariskt alternativ dagligen. Man har också höjt kvaliteten på den vegetariska måltiden. Nu vill vi höja kvalitén ytterligare och öka antalet vegetariska rätter i Lidköpings skolor.

Matkulturen i Lidköping är högst traditionell. Det finns visserligen flera inslag av både asiatisk och europeisk mat, men de har alla gemensamt att köttet spelar en central roll i rätterna. Om man tittar på ”veckans lunch” i lokaltidningen så är vegetariska rätter ytterst svåra att finna. På ett sjuttiotal rätter är det inte ovanligt att endast två eller tre är vegetariska. Det är en ohållbar matkultur. Om man ska bryta det vanemönstret och implementera ett hållbart sätt att äta så måste vi börja med skolan. Ja, till och med förskolan.

Barn och ungdomar ska tidigt bli delaktiga i vårt klimatarbete. Det är också viktigt att vi visar att kommunen bryr sig om miljön och klimatet och att vi tillsammans kan påverka” skriver man i kommunens klimatplan. Då är en vegetarisk dag i veckan en bra början. Förutom att barnen lär sig äta klimatsmart i större utsträckning så tar de med sig beteendet både hem och upp i vuxenlivet.

Vad menar vi egentligen när vi skriver ”hållbar matkultur”?

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Cirka 25 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige utgörs av livsmedelskedjans klimatutsläpp, där kött är den livsmedelsgrupp som står för det största bidraget. FN:s jordbruksorgan FAO räknar med att djurhållningen står för 18 procent av världens växthusgaser. Så mycket som en tredjedel av svenskens klimatpåverkan kommer från maten enligt Naturskyddsföreningen.

Forskarnas slutsats är tydlig; om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste vi äta mindre kött. Som hållbar och välkomnande kommun bör Lidköping ta till sig detta.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att Lidköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium.

Vi föreslår också kommunfullmäktige besluta att man ökar antalet vegetariska rätter i Lidköpings förskolor, skolor och gymnasium, och utbildar kökspersonal i vegetarisk matlagning så att vi får en större variation på kommunens matsedlar.

————————————————

Vi hoppas att det blir en bra debatt kring detta och att den får bra genomslag.
Håll tummarna, kamrater!

/Mattias Pettersson, ordförande Vänsterpartiet Lidköping

Kopiera länk