• Hem
  • Ingen ny bokbus...
Kommunfullmäktige

Ingen ny bokbuss vid investeringsbudgeten

Under dagens sammanträde med kommunfullmäktige ägnades den mesta tiden åt investeringsbudgeten för 2016-2018. En av de investeringar som skjuts fram till 2017 är ny bokbuss, och det är inte första gången just den investeringen skjutits fram, så jag gick upp i talarstolen och sade så här ungefär:

Vi har en riktigt bra biblioteksverksamhet i Lidköping. Det är jag stolt över. Investering när det gäller bokbussen har däremot skjutits på…och skjutits på… Låt det här bli sista gången det händer!

Bibliotekets verksamhet inklusive bokbussen ser jag som basverksamhet för ett välinformerat demokratiskt samhälle, och eftersom antidemokratiska krafter har flyttat fram sina positioner blir basarbetet för demokrati allt viktigare.

Jag ställde mig alltså bakom kommunstyrelsens förslag till beslut, ett förslag som gick igenom.

Något jag reflekterat över vid varje sammanträde med kommunfullmäktige hittills är att det mest är män som går upp i talarstolen och att många av dem gör inlägg som är allt annat än kortfattade och koncisa. Det känns som om vi har lång väg kvar att gå med det.

Vill passa på att tacka för förtroendet att få representera Vänsterpartiet Lidköping i kommunfullmäktige och i kultur-och fritidsnämnden framöver.

Jenny Hallström, Vänsterpartiets fjärdenamn till kommunfullmäktige i LidköpingBästa hälsningar
Jenny Hallström

Kopiera länk