• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Vänsterpartiet Lidköping har under mandatperioden 2014-2018 fyra ledamöter i Lidköpings kommunfullmäktige. Inom kort hoppas vi kunna uppdatera med vilka som representerar Vänsterpartiet i de olika nämnderna under mandatperioden.

Claes-Göran Borg, förstanamn för kommunfullmäktige Vänsterpartiet Lidköping

Claes-Göran Borg

Sjuksköterska
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen (ordinarie), Valberedningen (ersättare)
E-post: [email protected]

Claes-Göran Borg, 56 år. Bor i Margretelund, Lidköping. Sjuksköterska och arbetar som verksamhetsutvecklare på Skaraborgs sjukhus.

Jag är engagerad i idrottsrörelsen, bland annat som ungdomsledare i friidrott. Tycker om att röra på mig, sprungit Göteborgsvarvet mer än 25 gånger. Konst- och musikintresserad. Nybliven morfar sedan några år tillbaka vilket är jätteroligt.

Jag har varit ledamot i landstinget och regionfullmäktige sedan 28 år tillbaka men kandiderar detta val till kommunfullmäktige. Inom regionfullmäktige har jag jobbat mest med hälso- och sjuvårdsfrågor, bland annat som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg. Inom Lidköpings kommun har jag varit ledamot i utbildningsnämnden.

Jag brinner för välfärdsfrågorna. Jag anser att alla människor i Lidköping skall ges förutsättningar till att kunna leva ett bra liv. Det får vi genom att aktivt arbeta för en solidarisk välfärdspolitik i Lidköping på alla nivåer. Jag vill verka för aktiva insatser mot diskriminering, fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och en likvärdig skola som ökar den sociala jämlikheten i samhället. En fungerande vård- och omsorg är oerhört viktigt för att människor skall känna trygghet i Lidköping.

Ann-Carin

Ann-Carin Landström

Projektledare
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen (ersättare), Valberedningen (ordinarie), Barn- och skolnämnden (ord + AU)
E-post: [email protected]

Arbetar som projektledare i Lidköpings kommun för ett EU-finansierat projekt, ECAPSE.

På fritiden umgås jag med familj och vänner, promenerar, styrketränar ibland även om tiden inte alltid räcker till, reser för Vänsterpartiet, privat eller för Vänsterns Internationella Forum, VIF där jag är styrelseledamot. Jag är internationellt ansvarig i Vänsterpartiets centrala partistyrelse och ordförande i Vänsterpartiet Skaraborg. Är ledamot i Kommunfullmäktige och Barn-och Skolnämnden i Lidköpings kommun sedan flera år Sedan vår motion om Fairtrade City blev antagen 2012 är jag också ordförande i styrgruppen för Fairtrade City i Lidköpings kommun.

De frågor jag brinner mest för är barnrättsfrågor, jämställdhet, tillgänglighet i samhället för alla, schyssta arbetsvillkor såväl i Sverige som i de länder där våra importvaror produceras och allas lika värde. Jag har ett stort intresse för internationella frågor och är ansvarig för VIFs solidaritetsprojekt i Afghanistan och Pakistan.

I Kommunfullmäktige vill jag fortsätta arbeta för att Barnperspektivet beaktas i all kommunal verksamhet, där barn berörs. Jag kommer att fortsätta att arbeta för minskade barngrupper i förskolan, skolan och fritids. Det är viktigt att hålla nere avgifterna för Musikskolan så att den är tillgänglig för alla barn oavsett storleken på föräldrarnas plånböcker. En annan viktig fråga är ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, en början är att införa ett månadskort för färdtjänsten där kostnaden är samma som för kollektivtrafiken.

Jag kommer också att fortsätta arbeta för att de varor vi köper in till Lidköpings kommun är schysst tillverkade och följer de riktlinjer som finns genom bl a ILOs kärnkonventioner. Kommunen kan göra skillnad genom att ha tydliga riktlinjer eftersom vi är en stor inköpare av varor.

Mattias Pettersson, Vänsterpartiets tredjenamn för kommunfullmäktige i Lidköping

Mattias Pettersson

Kulturarbetare
Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsnämnden (ers)
E-post: [email protected]

Jag är 33 år gammal, sitter i Lidköpings samhällsbyggnadsnämnd och arbetar som kommunikatör i regionens natur och kulturarvsförvaltning Västarvet.

Ägnar fritiden åt kultur av alla slag. Är stor konsument av konst & musikupplevelser, lagar mycket mat, och reser gärna i Europa. Jag brinner för miljö- och djurrättsfrågor och vill i kommunfullmäktige arbeta med bland annat ekologisk mat till Lidköpings skolor och äldrevård, en gång- och cykelanpassad stadskärna samt bevarandet av kommunens naturvärden.

Jenny Hallström, Vänsterpartiets fjärdenamn till kommunfullmäktige i Lidköping

Jenny Hallström

Kulturarvsarbetare
Kommunfullmäktige, Kultur- och fritidsnämnden (ord)
E-post: [email protected]

Kulturarbetare som jobbar på museum och sitter i kultur- och fritidsnämnden.

Tränar roller derby med SufferCity Sweethearts, läser böcker, går på konstutställningar och konserter och umgås med vänner på fritiden. Engagerad i frågor om rättvisa, jämlikhet och kultur. I fullmäktige vill jag fokusera på en inomhus scenlokal och att Lidköping ska leva upp till sitt motto -en välkomnande och hållbar kommun!

20140825-9529

Bo E Landström

Kommunfullmäktige (ers), Vård- och omsorgsnämnden (ord+AU)

 

Ingvar Karlsson

2:e vice ordf Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden (ers)

IMG_0865

Magdalena Marquez Olsson

Vård- och omsorgsnämnden (ers)
E-post: [email protected]

Största intresse: Facklig-politisk arbete, Haft min politiska uppdrag i vård och omsorg sedan 2003
Fritid: Allmänt kulturellt intresserad ” älskar havet”

 

Bertil Arvidsson, Vänsterpartistisk kandidat till kommunfullmäktige i Lidköping.

Bertil Arvidsson

Pensionär
Kultur- och fritidsnämnden (ord), Styrelseledamot AB Bostäder
E-post: [email protected]
Telefon: 0703 – 614 285

Övriga uppdrag utanför Vänsterpartiet: Styrelseledamot i Villa Lidköping BK (på det 37:e året), Ordförande i Lockörns idrottsplatsförening

Som texten visar är mina stora intressen i politiken, idrott och fritidsfrågor, bostadspolitik och rättvisepolitik. Jag är inne på mitt 21:a år i politiken i lidköpings kommun.

Gudrun Ahnström

Barn- ochs Skolnämnden (ers)

Linda Gustavsson, kandidat till kommunfullmäktige i Lidköping

Linda Gustavsson

Hästskötare
Barn- ochs Skolnämnden (ers)
E-post: [email protected]

Jag är 25 år, jobbar som hästskötare och är aktiv inom Ung Vänster. Jag tycker om näst intill all form av kultur med fokus på populärkultur. Mina värdegrunder bygger på feminism, socialism och antirasism och det genomsyrar all min politiska aktivism.

Cristina Kvist

Utbildningsnämnden (ord+AU)

Emil Ulfström

Utbildningsnämnden (ers)

Eva Blomqvist

Utbildningsnämnden (ers), Kultur- och Fritidsnämnden (ers)

Hans Hallström, kandidat till kommunfullmäktige i Lidköping för Vänsterpartiet

Hans Hallström

Social- Arbetsmarknadsnämnden (ord+AU)

 

Björn Gustavsson, kandidat från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige i Lidköping

Björn Gustavsson

Miljö- och Byggnämnden (ord), Teknisk Servicenämnd (ers)

 

Carl-Åke Sjöqvist

Carl-Åke Sjökvist

Styrelsen (suppl.) AB Bostäder
E-post: [email protected]

Pensionär, fd jurist på Försäkringskassan. Bor i Ågårdsområdet i Lidköping. Har tidigare representerat Vänsterpartiet i kulturnämnd, vård- och omsorgsnämnd och teknisk servicenämnd.

 

Kopiera länk