• Hem
  • Försvaret av yt...
Blogg

Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst

Det är med fasa och skräck som vi ser händelserna som har utspelat sig i Paris. Vi har sett hur några extremister har satt en hel stad i skräck och en hel värld i brand. Vi har sett hur några få personer kan orsaka oändlig skada och lidande. Inte bara personligt lidande för de drabbade, för de döda, deras familjer, vänner och kollegor runt om i hela världen. Utan det lidandet som demokratin runt om i världen kommer drabbas av i eftersvallen av detta terroristdåd.

Onda makter har redan skrikigt efter att begränsa våra grundläggande fri- och rättigheter. Onda makter har redan skyllt ett dåd som av allt att dömma är utfört av tre personer på 1,5 miljoner människor. Onda makter utnyttjar andra onda makter. Extremister utnyttjar svallvågorna av andra extremister.

Kampen står inte mellan öst och väst, syd eller nord. Kampen står inte mellan kristna, muslimer, judar eller annan religiös bakgrund. Kampen står mellan ett demokratiskt samhälle, med grundläggande fri- och rättigheter och dem som vill begränsa den. I samma ögonblick som vi låter våra ledare begränsa vår demokrati eller vår yttrandefrihet, oavsett vem som gör det och vad de än använder för motiv för att göra det, så har vi förlorat kampen.

Vi har tillsammans ett ansvar för att man inte på någon av dessa punkter lyckas. Försvaret av yttrandefriheten måste vara kompromisslöst, oavsett var, av vem eller med vilka motiv den attackeras. Samtidigt behöver vi nu än tydligare stå upp för ett inkluderande Europa. Om svaret på terrorattacken istället blir inskränkningar av de mänskliga rättigheterna i säkerhetens namn, en ökande islamofobi och ett större utrymme för dem som vill öka motsättningar mellan människor i Europa så har terroristerna i grunden lyckats uppnå sitt mål.

Mitt uppe i sorgen är det med glädje vi ser hur en hel värld går ihop och fördömmer våldet. Människor med olika bakgrund enas i sorg och är beredda att tillsammans stå upp för ett gemensammat och solidariskt samhälle. Vi har de senaste dagarna kunna se exempel från Paris, Toulouse, Stockholm, Göteborg och andra städer se människor som går ihop och tillsammans protestera mot meningslöst våld och främlingsfientlighet, för ett öppet och fritt samhälle. Vi behöver en fri press och journalister som vågar granska maktmissbruk, överförmynderi, korruption och andra övergrepp utan att drabbas av dödshot eller andra repressalier.

”Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans.” Utöya-överlevaren Stine Renate Håheims kärleksbudskap gäller i allra högsta grad fortfarande. Och det vi kommer ta med oss från den här veckan är inte det hat som religiösa eller politiska fundamentalister vill visa, det är den kärlek som en hel värld visat varandra.

/Claes-Göran Borg & Johan Lundberg
Vänsterpartiet Lidköping

Kopiera länk