• Hem
  • Efter kongresse...
Vänsterpartiet Lidköping

Efter kongressen 2016

Hej kamrater!

Jag tänkte dela med mig av lite tankar kring upplevelsen av kongressen i Örebro där jag fanns med som andre ersättare för Skaraborgsdelegationen i år. Jag hade inte väntat mig sådan intensiv debatt, så många nya argument och kloka tankar kring vår politik. Jag är väldigt imponerad och glad över att få ha deltagit i kongressen. Jag känner också att man bör komma förberedd och avsätta en del tid innan kongressen för noggrann genomgång av motioner och partistyrelsens förslag till beslut. I Vänsterpartiet Lidköping deltog vi som parti med 6 st motioner och en eller ett par fristående. Jag själv skrev två för Lidköpings räkning och känner att jag skulle vilja skriva ännu fler inför nästa kongress. Även om våra motioner inte klubbades så gav partistyrelsen kloka svar och man fick veta mer om partiets arbete i just de frågorna vi lyft. Debatt och voteringar kring de aktuella frågorna visade också hur stödet ser ut bland övriga delegationer.

Årets huvudtema var att färdigställa Ekoeko-rapporten, eller partiets omställning för en rödgrön politik. Jag hade väntat mig fokus på främst mat och transport, men det var naturligtvis väldigt breda diskussioner. Kanske främst om kärnkraftsfrågan där partiet ville exportera el medan reaktorerna fortfarande var i bruk, och avveckla i en takt som tekniken tillåter. Återkommer till det.

Ett av de första inläggen i Ekoekodebatten handlade om bevarandet av urskog i Sverige. Charliene Kiffer förklarade att skogen måste få stå länge för att den ska börja binda koldioxid. Vår egen Evalena pratade om torrmarker och Stellan Hamrin var en av de som kopplade sextimmarsdagen till ekoeko. Samhället måste byggas inom naturens gränser och med mer fritid istället för det stressamhälle vi har idag med för lite tid för miljötänk och för mycket konsumtion. Stadsplanering lyftes i debatten – vi ska planera våra samhällen för människor, inte för bilar!

”Bygga högt och tätt är bra” är ett vanligt argument som ifrågasattes. Barn som bor högt är ute mindre och leker. Grönområden mellan husen minskar. Andra argumenterade tvärtom – bygger man högt och tätt får man plats med parker. Man bör bygga samhällen tätt så att man har affären på väg hem från jobbet osv. Inte sprida ut så man måste ta bilen.

Vi fick också höra om hur försvaret hindrar byggandet av vindkraft, något som är aktuellt även i Skaraborg. När det gäller kärnkraftsdebatten så lyfte en kvinna från Göteborgsdelegationen ett argument som man tyvärr hör alltför sällan i debatten; att vinstintressen har drivit fram en strömförbrukning som är större än våra behov. Kloka ord. Kanske inte bara vinstintressen om man ska vara ärlig, utan också en kultur bland oss där vi ser våra strömberoende prylar som en rättighet i vardagen.

Kärnkraftsfrågan blev kongressens kanske största sakfråga och även i media kunde man se och höra om hur Vänsterpartiet velade i frågan. Ledamöter från partistyrelsen var tydliga med att man ville ha en avveckling precis som innan och försökte lugna kongressen med att det står fast. Men kongressen ville inte se någon otydlighet i frågan och röstade ner partistyrelsens förslag om exportering av kärnkraftsel.

En annan het fråga var den om livsmedelsskatten. Eller köttskatt som vissa väljer att kalla det. Partistyrelsen ville avslå och flera debatterade för riskerna med att folk skulle välja ”dåligt” importerat kött framför det svenska om det blev dyrare. Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm var en av de som debatterade för en sådan skatt och förklarade att skatten skulle baseras på koldioxidutsläpp och på så sätt påverka även det importerade köttet. Jag själv är starkt för en sådan skatt, även om Eus regler gör det svårt att genomföra. Det blev hursomhelst avslag via votering och ett jättebakslag för rapporten i mitt tycke. Att mejerisubventionerna inte diskuterades eller ens kom på tal utöver i vår motion är också något som oroar. Mjölk- och köttindustrin är helt enkelt för kulturellt och ekonomiskt rotad hos oss svenskar att det inte går att motsätta sig den. Kändes skönt att se ett medhåll från nästan halva kongressen i alla fall.

Andra viktiga ämnen som togs upp i klimatdiskussionen var tillägg om militärövningar, vapenexport, natos påverkan, behovet av cykelvägar på landsbygden, förstatligandet av järnvägen, och punkten om css som röstades bort från programmet.

När E-blocket var avslutades gick kongressen vidare till partiprogram, allmänpolitiska13124816_10153607625375509_4989812166971455553_nmotioner och organisationsfrågor. Här talades det redan innan mycket om PKK och
6-timmarsdagen, och inte minst frågan
om tendensfrihet. Många var uppe och argumenterade både för och emot i de
tre frågorna. Att arbeta för att få bort terrorstämpeln på PKK gick till mångas glädje igenom. Ett motargument var det att man på så sätt erkänner själva terrorlistan – något som flera i Vänstern ville arbeta för att få bort. Terrorbegreppet ifrågasattes.

När E-blocket var avslutades gick kongressen vidare till partiprogram, allmänpolitiskamotioner och organisationsfrågor. Här talades det redan innan mycket om PKK och
6-timmarsdagen, och inte minst frågan
om tendensfrihet. Många var uppe och argumenterade både för och emot i de
tre frågorna. Att arbeta för att få bort terrorstämpeln på PKK gick till mångas glädje igenom. Ett motargument var det att man på så sätt erkänner själva terrorlistan – något som flera i Vänstern ville arbeta för att få bort. Terrorbegreppet ifrågasattes.

Även ett arbete för 6 timmars arbetsdag gick igenom trots att partistyrelsen ville kunna ha en utarbetad ekonomisk strategi klar först. Ivrigt, men helt klart en fråga som vi måste börja driva hårdare. Tendensfrihet röstades ner och om jag var förvirrad redan innan så blev jag nog inte klokare av debatterna kring frågan. Man lyfte bra exempel från andra delar i europa men det fanns också en rädsla över att det vi byggt upp under så lång tid skulle kunna byta riktning med för mycket inblandning.

Innan kongressen hade jag reagerat på hur partistyrelsen velat stryka flera av de viktiga miljöpunkterna i partiprogrammet. Något som jag inte var ensam om, visade det sig. Vätterns utsatthet nämndes, liksom våra konsumtionsmönster och de utsläpp vi orsakar i andra länder. En jätteviktig punkt på temat röstades igenom – ”Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar”. Det är med sådana ställningstagande som i alla fall jag själv känner mig trygg i Vänstern. Man kompromissar inte med de stora frågorna som andra partier gör. Den ekonomiska tillväxten och jakten på vinst är vår tids största miljöbov.

Förutom motionerna och de tal från parti13139105_10153602386610509_2299314714684130853_nkamrater och inbjudna politiker och ideella arbetare så var valet av ny partistyrelse en tung punkt på dagordningen. Det var många nya namn för mig och jag blev orolig när jag såg hur ingen av de som arbetat så hårt med att ta fram Ekoeko-rapporten fanns med i nya styrelsen. Vem skulle då föra klimatarbetets talan? Ja, det blev väl egentligen ingen uttalad som jag ser det, utan vi får hoppas att den valda styrelsen tar på sig det arbetet ändå. Bland ersättarna fanns det dock ett par miljöpolitiska profiler i form av Evalena Öman och Deniz Tutuncu. Roligt också att Marjam Garmroudi från Borås valdes in – en av få som nämnde kulturen som hjärtefråga.

Förutom motionerna och de tal från partikamrater och inbjudna politiker och ideella arbetare så var valet av ny partistyrelse en tung punkt på dagordningen. Det var många nya namn för mig och jag blev orolig när jag såg hur ingen av de som arbetat så hårt med att ta fram Ekoeko-rapporten fanns med i nya styrelsen. Vem skulle då föra klimatarbetets talan? Ja, det blev väl egentligen ingen uttalad som jag ser det, utan vi får hoppas att den valda styrelsen tar på sig det arbetet ändå. Bland ersättarna fanns det dock ett par miljöpolitiska profiler i form av Evalena Öman och Deniz Tutuncu. Roligt också att Marjam Garmroudi från Borås valdes in – en av få som nämnde kulturen som hjärtefråga.

Jag lämnar kongressen med väldigt stor trygghet i mitt parti. Man kan lätt luras av alla kommunpolitiska diskussioner där man dras in i rödgröna kompromisser, men när man får vistas i sådana här miljöer står det så självklart att vårt parti har de bästa värderingarna och strategierna i landet.

/Mattias Pettersson Vänsterpartiet Lidköping

Kopiera länk