Efter kongressen 2016

Hej kamrater!

Jag tänkte dela med mig av lite tankar kring upplevelsen av kongressen i Örebro där jag fanns med som andre ersättare för Skaraborgsdelegationen i år. Jag hade inte väntat mig sådan intensiv debatt, så många nya argument och kloka tankar kring vår politik. Jag är väldigt imponerad och glad över att få ha deltagit i kongressen. Jag känner också att man bör komma förberedd och avsätta en del tid innan kongressen för noggrann genomgång av motioner och partistyrelsens förslag till beslut. I Vänsterpartiet Lidköping deltog vi som parti med 6 st motioner och en eller ett par fristående. Jag själv skrev två för Lidköpings räkning och känner att jag skulle vilja skriva ännu fler inför nästa kongress. Även om våra motioner inte klubbades så gav partistyrelsen kloka svar och man fick veta mer om partiets arbete i just de frågorna vi lyft. Debatt och voteringar kring de aktuella frågorna visade också hur stödet ser ut bland övriga delegationer.

Årets huvudtema var att färdigställa Ekoeko-rapporten, eller partiets omställning för en rödgrön politik. Jag hade väntat mig fokus på främst mat och transport, men det var naturligtvis väldigt breda diskussioner. Kanske främst om kärnkraftsfrågan där partiet ville exportera el medan reaktorerna fortfarande var i bruk, och avveckla i en takt som tekniken tillåter. Återkommer till det.

Ett av de första inläggen i Ekoekodebatten handlade om bevarandet av urskog i Sverige. Charliene Kiffer förklarade att skogen måste få stå länge för att den ska börja binda koldioxid. Vår egen Evalena pratade om torrmarker och Stellan Hamrin var en av de som kopplade sextimmarsdagen till ekoeko. Samhället måste byggas inom naturens gränser och med mer fritid istället för det stressamhälle vi har idag med för lite tid för miljötänk och för mycket konsumtion. Stadsplanering lyftes i debatten – vi ska planera våra samhällen för människor, inte för bilar!

”Bygga högt och tätt är bra” är ett vanligt argument som ifrågasattes. Barn som bor högt är ute mindre och leker. Grönområden mellan husen minskar. Andra argumenterade tvärtom – bygger man högt och tätt får man plats med parker. Man bör bygga samhällen tätt så att man har affären på väg hem från jobbet osv. Inte sprida ut så man måste ta bilen.

Vi fick också höra om hur försvaret hindrar byggandet av vindkraft, något som är aktuellt även i Skaraborg. När det gäller kärnkraftsdebatten så lyfte en kvinna från Göteborgsdelegationen ett argument som man tyvärr hör alltför sällan i debatten; att vinstintressen har drivit fram en strömförbrukning som är större än våra behov. Kloka ord. Kanske inte bara vinstintressen om man ska vara ärlig, utan också en kultur bland oss där vi ser våra strömberoende prylar som en rättighet i vardagen.

Kärnkraftsfrågan blev kongressens kanske största sakfråga och även i media kunde man se och höra om hur Vänsterpartiet velade i frågan. Ledamöter från partistyrelsen var tydliga med att man ville ha en avveckling precis som innan och försökte lugna kongressen med att det står fast. Men kongressen ville inte se någon otydlighet i frågan och röstade ner partistyrelsens förslag om exportering av kärnkraftsel.

En annan het fråga var den om livsmedelsskatten. Eller köttskatt som vissa väljer att kalla det. Partistyrelsen ville avslå och flera debatterade för riskerna med att folk skulle välja ”dåligt” importerat kött framför det svenska om det blev dyrare. Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm var en av de som debatterade för en sådan skatt och förklarade att skatten skulle baseras på koldioxidutsläpp och på så sätt påverka även det importerade köttet. Jag själv är starkt för en sådan skatt, även om Eus regler gör det svårt att genomföra. Det blev hursomhelst avslag via votering och ett jättebakslag för rapporten i mitt tycke. Att mejerisubventionerna inte diskuterades eller ens kom på tal utöver i vår motion är också något som oroar. Mjölk- och köttindustrin är helt enkelt för kulturellt och ekonomiskt rotad hos oss svenskar att det inte går att motsätta sig den. Kändes skönt att se ett medhåll från nästan halva kongressen i alla fall.

Andra viktiga ämnen som togs upp i klimatdiskussionen var tillägg om militärövningar, vapenexport, natos påverkan, behovet av cykelvägar på landsbygden, förstatligandet av järnvägen, och punkten om css som röstades bort från programmet.

När E-blocket var avslutades gick kongressen vidare till partiprogram, allmänpolitiska 13124816_10153607625375509_4989812166971455553_nmotioner och organisationsfrågor. Här talades det redan innan mycket om PKK och
6-timmarsdagen, och inte minst frågan
om tendensfrihet. Många var uppe och argumenterade både för och emot i de
tre frågorna. Att arbeta för att få bort terrorstämpeln på PKK gick till mångas glädje igenom. Ett motargument var det att man på så sätt erkänner själva terrorlistan – något som flera i Vänstern ville arbeta för att få bort. Terrorbegreppet ifrågasattes.

Även ett arbete för 6 timmars arbetsdag gick igenom trots att partistyrelsen ville kunna ha en utarbetad ekonomisk strategi klar först. Ivrigt, men helt klart en fråga som vi måste börja driva hårdare. Tendensfrihet röstades ner och om jag var förvirrad redan innan så blev jag nog inte klokare av debatterna kring frågan. Man lyfte bra exempel från andra delar i europa men det fanns också en rädsla över att det vi byggt upp under så lång tid skulle kunna byta riktning med för mycket inblandning.

Innan kongressen hade jag reagerat på hur partistyrelsen velat stryka flera av de viktiga miljöpunkterna i partiprogrammet. Något som jag inte var ensam om, visade det sig. Vätterns utsatthet nämndes, liksom våra konsumtionsmönster och de utsläpp vi orsakar i andra länder. En jätteviktig punkt på temat röstades igenom – ”Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar”. Det är med sådana ställningstagande som i alla fall jag själv känner mig trygg i Vänstern. Man kompromissar inte med de stora frågorna som andra partier gör. Den ekonomiska tillväxten och jakten på vinst är vår tids största miljöbov.

Förutom motionerna och de tal från parti13139105_10153602386610509_2299314714684130853_nkamrater och inbjudna politiker och ideella arbetare så var valet av ny partistyrelse en tung punkt på dagordningen. Det var många nya namn för mig och jag blev orolig när jag såg hur ingen av de som arbetat så hårt med att ta fram Ekoeko-rapporten fanns med i nya styrelsen. Vem skulle då föra klimatarbetets talan? Ja, det blev väl egentligen ingen uttalad som jag ser det, utan vi får hoppas att den valda styrelsen tar på sig det arbetet ändå. Bland ersättarna fanns det dock ett par miljöpolitiska profiler i form av Evalena Öman och Deniz Tutuncu. Roligt också att Marjam Garmroudi från Borås valdes in – en av få som nämnde kulturen som hjärtefråga.

Jag lämnar kongressen med väldigt stor trygghet i mitt parti. Man kan lätt luras av alla kommunpolitiska diskussioner där man dras in i rödgröna kompromisser, men när man får vistas i sådana här miljöer står det så självklart att vårt parti har de bästa värderingarna och strategierna i landet.

/Mattias Pettersson Vänsterpartiet Lidköping

Medlemsmöte & Manifestation

Nu närmar sig hösten och Vänsterpartiet Lidköping är redo att ta sig an nya utmaningar. Föreningen har under sommaren genomgått en flytt från vår gamla lokal på Götgatan till en ny i Folkets Hus lokaler med ingång på Silversköldsgatan 1. Så fort vi fått ordning på alla flyttkartonger så bjuder vi in till Öppet hus.

Medlemsmöte

Fram till dess så tänkte vi bland annat ha ett medlemsmöte. Partistyrelsen har kallat till en nationell webbsändning den 22 september med Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt. Talet kommer att vara direkt riktat till Vänsterpartiets medlemmar med information om budgetförhandlingarna mellan Vänsterpartiet och regeringen samt tankar och strategier inför det kommande året.

Vi träffas kl 18 i Folkets Hus Gillestuga på Stenportsgatan 17 för att titta och diskutera detta tillsammans med övriga dagordningspunkter. Medlemmar från våra grannkommuner bjuds också in till detta möte och du får som vanligt gärna ta med dig en kompis eller flera som är nyfikna på Vänsterpartiet.

Refugee Welcome

Utanför vår egen verksamhet så kommer det hållas en Refugee Welcome-manifestation i Lidköping under Må bra-veckan v 38 och i Skövde hålls en Pridefestival där Vänsterpartiet kommer att finnas representeras.

Under vecka 44 så kommer en riksdagsledamot besöka Skaraborg och vi kommer ge mer information om detta på hemsidan så fort vi vet vem och var. ​

Motion om vegetarisk mat i Lidköpings skolor

Under dagens Kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet Lidköping in en motion som föreslår fullmäktige besluta att Lidköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium, samt att öka antalet vegetariska rätter i Lidköpings förskolor, skolor och gymnasium, och utbildar kökspersonal i vegetarisk matlagning så att vi får en större variation på kommunens matsedlar.

Att minska köttkonsumtionen är ett måste för ett hållbart samhälle och motionen lyfter vikten av detta, och att den ökade efterfrågan på vegetarisk mat i skolan bör uppmuntras. Nedan finns motionen från Vänsterpartiets fullmäktigeledamöter Mattias, Jenny, Claes-Göran och Ann-Carin, att läsa i sin helhet.

En vegetarisk dag i veckan på Lidköpings skolor.

Allt fler önskar mer vegetariska inslag och alternativ i den offentligt serverade kosten. Fler bryr sig om vad de stoppar i sig, och hur det påverkar miljön runtomkring.

På De la Gardiegymnasiet är önskemålet om vegetariskt alternativ så stort att man idag erbjuder vegetariskt alternativ dagligen. Man har också höjt kvaliteten på den vegetariska måltiden. Nu vill vi höja kvalitén ytterligare och öka antalet vegetariska rätter i Lidköpings skolor.

Matkulturen i Lidköping är högst traditionell. Det finns visserligen flera inslag av både asiatisk och europeisk mat, men de har alla gemensamt att köttet spelar en central roll i rätterna. Om man tittar på ”veckans lunch” i lokaltidningen så är vegetariska rätter ytterst svåra att finna. På ett sjuttiotal rätter är det inte ovanligt att endast två eller tre är vegetariska. Det är en ohållbar matkultur. Om man ska bryta det vanemönstret och implementera ett hållbart sätt att äta så måste vi börja med skolan. Ja, till och med förskolan.

Barn och ungdomar ska tidigt bli delaktiga i vårt klimatarbete. Det är också viktigt att vi visar att kommunen bryr sig om miljön och klimatet och att vi tillsammans kan påverka” skriver man i kommunens klimatplan. Då är en vegetarisk dag i veckan en bra början. Förutom att barnen lär sig äta klimatsmart i större utsträckning så tar de med sig beteendet både hem och upp i vuxenlivet.

Vad menar vi egentligen när vi skriver ”hållbar matkultur”?

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälsoproblem. Cirka 25 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige utgörs av livsmedelskedjans klimatutsläpp, där kött är den livsmedelsgrupp som står för det största bidraget. FN:s jordbruksorgan FAO räknar med att djurhållningen står för 18 procent av världens växthusgaser. Så mycket som en tredjedel av svenskens klimatpåverkan kommer från maten enligt Naturskyddsföreningen.

Forskarnas slutsats är tydlig; om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste vi äta mindre kött. Som hållbar och välkomnande kommun bör Lidköping ta till sig detta.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att Lidköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium.

Vi föreslår också kommunfullmäktige besluta att man ökar antalet vegetariska rätter i Lidköpings förskolor, skolor och gymnasium, och utbildar kökspersonal i vegetarisk matlagning så att vi får en större variation på kommunens matsedlar.

————————————————

Vi hoppas att det blir en bra debatt kring detta och att den får bra genomslag.
Håll tummarna, kamrater!

/Mattias Pettersson, ordförande Vänsterpartiet Lidköping